اشتراک گذاری

?…When did you first

5/5 - (2 امتیاز)

• When did you first go on holiday without your parents?
• When did you first drive a car?
• When did you first have a car accident?
• When did you first go on a date?
• When did you first have a part-time job?
• When did you first give a speech?
• When did you first eat raw fish?
• When did you first travel to another country?
• When did you first ride a bicycle?
• When did you first shoot a gun?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *