اشتراک گذاری

Stereotypes

Rate this post

• What are some stereotypes?
• How is your country stereotyped?
• Do you stereotype people?
• Does stereotyping help you in some way?
• Why do you think people stereotype?
• How can stereotypes be damaging?
• Do you think that it is a good idea to stereotype people?
• How are various nationalities stereotyped?
• How can being stereotyped hurt your job opportunities?
• What is the difference between stereotypes and prejudices?
• Are stereotypes offensive?
• Funny?
• Realistic?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *