اشتراک گذاری

Social Networking

Rate this post

• What social networking sites do you use?
• What are some good points about social networking?
• What are some bad points about social networking?
• Do you have a Facebook page?
• Do you use Twitter?
• What information do you have on your webpage?
• What kind of information are you comfortable releasing to the public?
• Do your parents use social networking sites?
• What type of information should you put on social networking sites?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *