اشتراک گذاری

Religion

Rate this post

• What are some religions of the world?
• Is religion important to you?
• What is the main religion in your country?
• Why do you think religion is important in our lives
• Do you have a religion?
• What countries do you think have religious freedom?
• Have you changed your religion?
• What are some religions of the world?
• How do you practice your religion?
• Can you tell us about your religion?
• Have you ever been persecuted because of your religion?
• Do you know someone who has gone to war for their religion?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *