اشتراک گذاری

Days of the week

5/5 - (1 امتیاز)

• What day is it today?
• Can you spell the days of the week?
• What day was it yesterday?
• What day is tomorrow?
• What day is the day after tomorrow?
• What day was it yesterday?
• What day was the day before yesterday?
• Which days of the week do you have an English class?
• What is your last working day of the week?
• What is your first working day of the week?
• On which day do you start work again?
• What day of the week is the hardest for you to spell?
• What days of the week are the weekend?
• What is the date today?
• What was the date yesterday?
• What will the date be tomorrow?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *